Henkilötietolain (523/1999) 10§ ja EU:n tietosuoja-asetuksen (EU 2016/679) mukaiset laajennetut rekisteriselosteet.