MWW-DT - SMART CITY DIGITAL TWIN KONSEPTI

Tavoitteena tutkia ja määrittää Digitaalisen kaksos- kaupungin (Smart City Digital Twin) suunnittelulähtökohdat  kuten tietomallit, käyttötapaukset, heterogeenisen datan integrointiratkaisut sekä simuloida näiden toimintaa valikoiduilla, nopeasti kaupungistuvilla markkina-alueilla saadulla raaka-datalla.

Hankkeessa hankitaan ymmärrystä älykkään kaupungin digitaalisesta kaksoisalustasta, joka tukee tehokkaasti erilaisia heterogeenisiä tietokokonaisuuksia, menetelmiä ja käyttötapauksia eri sidosryhmille eri markkinoilla. Selvitetään menetelmiä tehokkaaseen digitaalisen kaksoisalustan tiedonhallintaan ja integrointiin sekä mahdollisuuksia, joita tekoäly tuo alustalle. Lopuksi konseptin arkkitehtuurin, tietomallien, tiedonsiirron ja tekoälyn toimivuus simuloidaan/validoidaan eri markkinoilta kerätyillä testitiedoilla.

Hanke on saanut tukea Business Finlandilta 'Vähähiilinen rakennettu ympäristö' ohjelmasta,
jonka rahoitus tulee EU:n kertaluonteisesta elpymisvälineestä.
NextGenerationEU