MWW-DT - SMART CITY DIGITAL TWIN KONSEPTI

Tavoitteena tutkia ja määrittää Digitaalisen kaksos- kaupungin suunnittelulähtökohdat (tietomallit, käyttötapaukset, heterogeenisen datan integrointi) sekä simuloida näiden toimintaa valikoiduilla, nopeasti kaupungistuvilla markkina-alueilla saadulla raaka-datalla.

Hankkeessa hankitaan ymmärrystä älykkään kaupungin digitaalisesta kaksoisalustasta, joka tukee tehokkaasti erilaisia heterogeenisiä tietokokonaisuuksia, menetelmiä ja käyttötapauksia eri sidosryhmille eri markkinoilla. Selvitetään menetelmiä tehokkaaseen digitaalisen kaksoisalustan tiedonhallintaan ja integrointiin sekä mahdollisuuksia, joita tekoäly tuo alustalle. Lopuksi arkkitehtuurin, tietomallien, tiedonsiirron ja tekoälyn toimivuus simuloidaan/validoidaan eri markkinoilta kerätyillä testitiedoilla.

Hankkeemme MWW-DT on saanut tukea Business Finlandilta Vähähiilisen rakennetun ympäristön ohjelmasta,jonka rahoitus tulee EU:n kertaluonteisesta elpymisvälineestä.