According to the Finnish law of personal information (523/1999) 10§ and European Union data privacy regulation (EU 2016/679) made extended privacy policy for user registers.

Henkilötietolain (523/1999) 10§ ja EU:n tietosuoja-asetuksen (EU 2016/679) mukaiset laajennetut rekisteriselosteet.