MWW-DT - SMART CITY DIGITAAL TWEELINGCONCEPT

Het doel is om de ontwerpprincipes van een Digital Twin City (Smart City Digital Twin) te verkennen en te definiëren, zoals datamodellen, use cases, oplossingen voor het integreren van heterogene data, en om de werking ervan te simuleren met behulp van ruwe data verkregen uit geselecteerde, snel verstedelijkende marktgebieden.

Het project probeert het digital twin platform van een slimme stad te begrijpen, dat effectief verschillende heterogene datasets, methoden en use cases ondersteunt voor verschillende belanghebbenden in verschillende markten. Het onderzoekt methoden voor efficiënt gegevensbeheer en integratie van het digital twin platform, evenals de mogelijkheden die kunstmatige intelligentie biedt voor het platform. Tot slot wordt de functionaliteit van de architectuur, gegevensmodellen, gegevensoverdracht en kunstmatige intelligentie van het concept gesimuleerd/gevalideerd met testgegevens die zijn verzameld van verschillende markten.

Het project heeft steun ontvangen van Business Finland van de 'Koolstofarme gebouwde omgevingprogramma,
, dat wordt gefinancierd door het eenmalige herstelinstrument van de EU.

NextGenerationEU